Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) w terminie do dnia 04.02.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kraśnik (pok. nr 3 - Sekretariat).


Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o czwartym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester.

Szczegóły w poniższym załączniku.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o pisemnym, drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki SUBARU FORESTER.

Szczegóły w poniżyszch załącznikach.


Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym załączniku.


Ogłoszenie w sprawie wykonania inwentaryzacji budowlanej

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o ogłoszeniu na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego ul. Ordynacka 2, 23-206 Stróża.

Szczegóły w poniższym załączniku.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania służącemu wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wszczęciu postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych.

Szczegóły dotyczące w/w ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w poniższych załącznikach .