Aktualności Aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kraśnik jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Leży w zachodniej części województwa lubelskiego i graniczy z 5 nadleśnictwami RDLP w Lublinie (Puławy, Świdnik, Krasnystaw, Janów Lubelski, i Gościeradów) oraz od zachodu- poprzez Wisłę- z RDLP w Radomiu. Powierzchnia jego wynosi ponad 13 000 ha i rozpościera się na terenie trzech powiatów (opolskiego ,kraśnickiego i janowskiego), 15 gmin oraz 4 miast (Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa, Urzędów). Cechą charakterystyczna nadleśnictwa jest znaczne rozdrobnienie oraz rozrzucenie kompleksów leśnych na dużym obszarze (66 kompleksów).

Urozmaicony krajobraz terenu nadleśnictwa tworzą wzgórza z licznymi jarami i wąwozami lessowymi, a także doliny rzeczne Chodelki, Wyżnicy czy Potoku Wrzelowieckiego. Od zachodu opiera sie ono o Małopolski Przełom Wisły. Wg rejonizacji przyrodniczo-leśnej cały obszar nadleśnictwa leży w VI Krainie Małoposkiej, 4 Dzielnicy Wyżyny Zachodniolubelskiej, w mezoregionach fizjograficznych: Wzniesienie Urzędowskie, Równina Bełżycka i Kotlina Chodelska.