Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) w terminie do dnia 04.02.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kraśnik (pok. nr 3 - Sekretariat).