Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Natalin

To najmniejszy powierzchniowo rezerwat leśny położony na płaskowyżu Wzniesień Urzędowskich. Utworzony w 1976 roku dla ochrony - najdalej na północ wysuniętego na Wyżynie Lubelskiej - stanowiska jodły pospolitej Powierzchnia łączna: 2.52 ha, w tym leśna 2.41 ha;

W drzewostanie występują również dęby bezszypułkowe i lipy szerokolistne. W runie rośnie m.in.: szczwik zajęczy, barwinek pospolity, miodownik meliowaty.