Wydawca treści Wydawca treści

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

To bogato zdobiony przyrodą krajobraz obejmujący fragment przełomu Wisły. Ciekawym elementem obszaru jest dolina potoku wrzelowieckiego, głęboko wcięta w utwory lessowe i skały węglanowe wieku kredowego. Są tu liczne wąwozy lessowe, zabytki kultury z pozostałościami parków pałacowych. Lasy wyróżniają się znacznym stopniem naturalności o cennej florze, w tym również zbiorowisk stepowych. Park obejmuje uroczyska: Kluczkowice, Klejnot Jadwigi, Zarośla, Cyprianowe Doły, Kolczyn. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku. Jego łączna powierzchnia wynosi 4988 ha, w tym 38,4 % to lasy.,,