Położenie

Nadleśnictwo Kraśnik jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Historia

Nadleśnictwo Kraśnik zostało utworzone w 1944 roku z części lasów byłej Ordynacji Zamojskiej (kompleksy Rudki, Polichna , Mosty, Gizówka) oraz z lasów prywatnych majątków ziemskich, jak: Budzyń, Popkowice, Żurawiniec, Kiełczewice, Knieja, Józwów, Gałęzów, Zakrzówek, Strzyżewice, Wola Gałęzowska, Skorczyce, Wyznica, Kłodnica, Bychawa,

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kraśnik działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz 435 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o lasach, przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Projekty i fundusze

W ostatnich latach współfinansowano działania edukacyjne z WFOŚiGW w Lublinie: