Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2013)

1. Zapas grubizny brutto - 3 603 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 87,55 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 828 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1 436 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,23 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 081 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 57 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 45 etatów