Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2021 r.

1) Zapas grubizny brutto: 3 335 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień: 138,97 ha

3) Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu 

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny : 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion: 0 kg

d) Szyszek: 0 kg

5) Produkcja sadzonek : 0

6) Ogólna wielkość szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 121,31 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 3

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,63 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 322,12 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 h

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 15.685 tys zł

11) Pozyskanie drewna ogółem : 72 708,72 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów): 48


MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ WG STANU NA 31.12.2020 R.

1) Zapas grubizny brutto: 3 372 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień: 99,52 ha

3) Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu 

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny : 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion: 4620 kg

d) Szyszek: 223 kg

5) Produkcja sadzonek : 0

6) Ogólna wielkość szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 100,08 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 3

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,78 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 322,12 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 h

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 14.445,50 tys. zł

11) Pozyskanie drewna ogółem : 69 623,25 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów): 48


Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2019 r.

1) Zapas grubizny brutto 3 406 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień: 98,51 ha

3) Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku : plik w załączeniu

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny: 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion : 70 kg

d) Szyszek : 230 kg

e) Choinek : 0 szt

5) Produkcja sadzonek: 0

6) Ogólna wielkość szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne 5,62 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: LP 2610,93 ha, LN 370,50 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 3

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,78 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 322,12 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 ha

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 15.213,3 tys.zł

11) Pozyskanie drewna ogółem – 80 736 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem ( ilość etatów) - 48 osób


Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2018 r.

1) Zapas grubizny brutto 3 428 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień 142, 61 ha ( w tym 11,89 ha z odnowień naturalnych)

3) Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku : plik w załączeniu

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny: 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion : 6768 kg

d) Szyszek : 58 kg

e) Choinek : 72 szt

5) Produkcja sadzonek: 0

6) Ogólna wielkość szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne 4,42 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 2

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,78 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 197,95 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 ha

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 1.3994,8 tys.zł

11) Pozyskanie drewna ogółem – 71 185 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem ( ilość etatów) - 47 osób


Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

1. Zapas grubizny brutto - 3 412 tys m

2. Powierzchnia odnowień - 120,84 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 600 kg

e) nasion: 1 651,07 kg

5. Produkcja sdzonek: 91,80 tys. szt

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 93,94 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0 ha  

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 2

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCFV w rozbicu na poszczególne komponenty : 

 • obszary chronione w rezerwatach : 2,52 ha 
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1401,07 ha (bez współwłasności) / 1453,78 ha ( ze współwłasnościami)
 • ostoje zagrozonych i ginących gatunków : 197,95 ha 
 • kompleksy leśne odgrywajace znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej 0 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha 
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha 
 • lasy wodochronne: 216,40 ha
 • lasy glebochronne: 966,95 ha 
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha                                                     

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 766,9 tys. zł

11.Pozyskanie drewna ogółem: 77 182,04 ha 

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 45 osób 

 


Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2016)

1. Zapas grubizny brutto - 3 427 tys. m3

2.Powierzchnia odnowień - 128,39 ha 

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 0 

5. Produkcja sadzonek:  16,10 tys. szt

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne - 1, 70 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczani foliofagów - 0 ha 

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3 

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty: 

 • obszary chronione w rezerwatach: 2,52 ha 
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1453,78 ha
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 239,28 ha 
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha
 • lasy wodochronne: 216,40 ha   
 • lasy glebochronne: 966,95 ha 
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 943,2 tys.zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem: 72 445,05 m3

12. Wielkość  zatrudnienia ogółem: 47 osób

 


MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ wg stanu na 31.12.2015

1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys. m3 .

2. Powierzchnia odnowień - 84 ha 

3.Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu  

4.Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: 

a) nasion - 2 707 kg

b) zwierzyny  - 0

c) stroiszu - 0

d) choinek - 0

e) szyszek - 0

5. Produkcja sadzonek - 76,9 tys. szt 

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 3,5 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3

9. Ogólna powierzchnia lasów  o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu  na poszczególne komponenty : plik w załączeniu

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 346,20 tys. zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem - 58 637 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  46 osób

 

 

 


1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 86 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (/c/document_library/get_file?uuid=45292347-6ce1-460c-8f6b-6d8d13fea42d&groupId=10675)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 1 300 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek -   530,20 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF plik w załączeniu

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej -  tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 56 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 47 etatów


Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2013)

1. Zapas grubizny brutto - 3 603 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 87,55 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 828 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1 436 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,23 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 081 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 57 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 45 etatów