Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

1. Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik  występują następujące typy siedliskowe lasu 

Bs - 0,18%                                                           

Bśw - 15,58%

Bw - 0,63%

Bb - 0,01%

BMśw - 14,21 %

BMw - 1,03%

BMb - 0,02%

LMśw - 20,81 %

LMw - 1,05 %

LMb - 0,10 %

Lśw - 44,20%

Lw - 0,39 % 

Ol - 1,79 %

 

2. Udział gatunków panujących:

So - 59,99 %

Md - 0,82 %

Św - 0,41 %

Jd - 0,25%

Bk 3,44% 

Db 23,92% 

 

 

 

Materiały do pobrania