Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według planu urządzenia lasu

w sposób zapewniający zachowanie trwałości lasów, gleb,wód powierzchniowych i głębinowych, produkcje drewna oraz innych surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. Wykonaniem zajmuje się specjalistyczna jednostka tj. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plan urządzenia lasu zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska na okres 10 lat. Wykonuje się go na podstawie obowiązującej instrukcji. Przygotowanie planu wiąże się z dokładną inwentaryzacja lasu określająca budowę, wiek, skład gatunkowy, warunki glebowo-siedliskowe itp.