Wydawca treści Wydawca treści

Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do 2 budynków gospodarczych w Stróży ul. Kraśnicka

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zamówienie pn. Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do 2 budynków gospodarczych w Stróży ul. Kraśnicka. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 29.12.2021r.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 15.10.2021 r. godz.10:00. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.