Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kraśnik zlokalizowanych jest 19 obwodów łowieckich w tym 1 leśny. Dzierżawione są przez 12 kół łowieckich.

Są to obwody o numerach: 198,199,201,215,216,217,218,229,230,231,232,233,234,235,249,250,252,252.

Obwód leśny o numerze 200, wydzierżawiany jest na mocy umowy dzierżawy z RDLP Lublin a KŁ nr 47 "Bekas" z Opola Lubelskiego.