Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z infrastruktury edukacyjnej na cele turystyczne

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na ścieżki piesze i rowerowe zlokalizowane na terenie lasów Nadleśnictwa Kraśnik.

Regulaminy korzystania z wyznaczonych ścieżek edukacyjnych, rowerowych i biegowych a także infrastruktury edukacyjnej znajdują się w poniższych załącznikach.

 


Regulamin korzystania ze szlaków rowerowych, pieszych i pieszo-rowerowych oraz ścieżek spacerowych przebiegających przez tereny Nadleśnictwa Kraśnik wyznaczonych przez PTTK i inne podmioty pozaleśne

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron