Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia na terenie leśnym

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem na terenie Nadleśnictwa Kraśnik:

 

1. wynikające z trudnych warunków terenowych – rowy, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne;


2. związane z ruchem pojazdów;

3. związane z niekorzystnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi (m.in. deszcz, śnieg, gołoledź, mgła, upał, mróz i inne)

4. związane z charakterem prac w tym m.in. z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych; 5. wynikające z uszkodzenia drzewostanów spowodowanego klęskami biotycznymi i abiotycznymi (m.in. okiścią lub huraganowymi wiatrami) oraz wynikającymi z tego złomami i wywrotami;

6. związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem, w tym z mygłowaniem i załadunkiem drewna;

7. związane z korzystaniem z dróg komunikacyjnych;

8. związane z obsługą urządzeń i instalacji elektrycznych oraz z pracą w pobliżu linii i instalacji teleenergetycznych;

9. związane z pozostawieniem drzew tzw. ekologicznych;

10. wynikające z awarii lub uszkodzeń urządzeń i maszyn;

11. związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych;

12. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz występujących podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych bez wstrzymywania funkcjonowania obiektów;

13. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz z wadami konstrukcji budynków i budowli lub ich nagłym uszkodzeniem;

14. związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych;

15. związane z upadkiem przedmiotów z wysokości, np. gałęzi, wierzchołków;

16. w miejscach składowania i magazynowania, na wejściach i dojściach;

17. wynikające z pracy na wysokości;

18. w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych;

19. związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (np. kleszcze);

20. wynikające z prowadzenia prac bez wstrzymywania pracy zakładu pracy;

21. wynikające z obecności osób postronnych;

22. ze strony materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wniesionych przez osoby przebywające w     obiekcie;

23. pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

24. ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;

25. odzwierzęce i inne.