Zajęcia z edukacji ekologicznej

Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik zapraszają na leśne ścieżki

Zainteresowane osoby prosimy o:

1. Kontakt z Nadleśnictwem: 81 825 20 41 w celu rezerwacji terminu 

2. Dostarczenie karty zgłoszeniowej na adres Nadleśnictwa Kraśnik w której należy podać m.in:

- miejsce zajęć,

- proponowany temat, 

- wiek i liczbę uczestników 

- termin zajęć.

Kartę można złożyć osobiście w sekretariacie nadleśnictwa lub wysłać pocztą elektroniczną:

e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

 

 

Zapraszamy również do skorzystania z oferty zajęć on-line

1. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt pod nr telefonu 694-410-160 w celu rezerwacji terminu.

2. Dostarczenie zgłoszenia na zajęcia on-line na adres: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi regulaminami zajęć.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ BEZPŁATNIE.