Wydawca treści Wydawca treści

monitoring lasu

       Tereny leśne Nadleśnictwa Kraśnik  będące własnością  Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych urządzeń tj. kamery czy foto pułapki. Nadzór prowadzony jest w celu związanym ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że Nadleśnictwo Kraśnik jest ich administratorem a dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.