Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Kraśnik
Nadleśnictwo Kraśnik
81 825 20 41
81 884 37 09

Adres

ul. Janowska 139

23-200 Kraśnik

 

Biuro czynne: pon.-pt. 7.15 - 15.15

NIP: 715-020-24-24

REGON: 430516200

Nr kont bankowych:

PKO Bank Polski S.A. o/Kraśnik 18 1020 3235 0000 5102 0023 4799

BGŻ S.A. o/Opole Lubelskie 71 2030 0045 1110 0000 0127 3310

Konto do wpłaty wadium:

PKO Bank Polski S.A. o/Kraśnik 77 1020 3147 0000 8002 0145 3570

Nadleśniczy
Adam Kornat
81 825 20 41
Zastępca Nadleśniczego
Michał Kosikowski
81 825 20 41
Główny księgowy
Adam Jurek
81 825 20 41
Inżynier Nadzoru
Dariusz Błazucki
81 825 20 41
Inżynier Nadzoru
Waldemar Ciba
81 825 20 41

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Kowalik
St. Specjalista
Tel.: 81 825 20 41 wew. 25
Paweł Płonka
St. Specjalista SL
Tel.: 694 410 162, 81 825 20 41 wew.17
Barbara Zielińska
St. Specjalista SL
Tel.: 694 410 150 , 81 825 20 41 wew.26
Dominika Kołodziejczyk
Referent ds. technicznych
Tel.: 694 410 160, 81 825 20 41 wew. 16
Ewelina Malarczyk
Specjalista SL
Tel.: 81 825 20 41
Szymon Ligocki
Instruktor Techniczny
Tel.: 608 687 850, 81 825 20 41 wew.27

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Wołoszyn
St. Księgowa
Tel.: 81 825 20 41 wew. 24
Katarzyna Surowiec
Księgowa
Tel.: 81 825 20 41 wew. 25
Katarzyna Wronka
Księgowa
Tel.: 81 825 20 41 wew. 28

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Zieliński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 577 698 700, 81 825 20 41 wew.22
Janusz Huńka
Strażnik leśny
Tel.: 694 410 157, 81 825 20 41 wew.22

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Czachór
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 694 410 161, 81 825 20 41 wew. 29
Katarzyna Lubera
St. referent ds. administracyjnych
Tel.: 570 840 200, 81 825 20 41 wew. 20
Bogdan Fudala
Specjalista SL ds. administracyjnych
Tel.: 81 825 20 41 wew.19
Anna Widz
Ref. ds. administracyjnych
Tel.: 81 825 20 41 wew. 19
Katarzyna Głowacka
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 694 410 154, 81 825 20 41

Stanowisko do spraw pracowniczych

Aneta Lipowa
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 570 966 200 , 81 825 20 41 wew. 21