Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody-rezerwat

To najmniejszy powierzchniowo rezerwat leśny położony na płaskowyżu Wzniesień Urzędowskich. Utworzony w 1976 roku dla ochrony - najdalej na północ wysuniętego na Wyżynie Lubelskiej - stanowiska jodły pospolitej Powierzchnia łączna: 2.52 ha, w tym leśna 2.41 ha;