Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej – określa zasady odnawiania drzewostanów , ich przebudowy i zalesiania gruntów.

Ochrona lasu

Las wymaga ochrony na każdym etapie swojego rozwoju

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu korzystanie z surowców i produktów (odnawialnych) , których źródłem jest środowisko leśne.

Urządzanie lasu

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według planu urządzenia lasu

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kraśnik zlokalizowanych jest 19 obwodów łowieckich w tym 1 leśny. Dzierżawione są przez 12 kół łowieckich.

Certyfikaty

Gospodarka leśna na naszym terenie prowadzona jest zgodnie z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów FSC i PEFC.