Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Kraśnik zostało utworzone w 1944 roku z części lasów byłej Ordynacji Zamojskiej (kompleksy Rudki, Polichna , Mosty, Gizówka) oraz z lasów prywatnych majątków ziemskich, jak: Budzyń, Popkowice, Żurawiniec, Kiełczewice, Knieja, Józwów, Gałęzów, Zakrzówek, Strzyżewice, Wola Gałęzowska, Skorczyce, Wyznica, Kłodnica, Bychawa,

 Część lasów obrębu Niezdów była własnością Lubomirskich oraz Rzewuskich i już w latach 70-tych XIX w. prowadzono w nich planową gospodarkę leśną według ówczesnych metod, głównie niemieckich.

W okresie międzywojennym część lasów prywatnych przeszła na rzecz Skarbu Państwa w wyniku wykupów, bądź egzekucji zadłużeń właścicieli. Kompleksy: Wolski Bór, Zwierzyniec i Grabowy Las weszły w ten sposób w skład Nadleśnictwa Lublin, dla którego w latach 30-tych ubiegłego stulecia sporządzony został plan urządzania gospodarstwa leśnego.

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Kraśnik od 1973 roku należały do nadleśnictw: Kraśnik, Gościeradów, Dzierzkowice (utworzone w 1921 roku, obecnie obręb Dzierzkowice) oraz Niezdów (wcześniej Nadleśnictwo Opole, obecnie obręb Niezdów).