Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż wiaty, stacji rowerów i stojaka na rowery

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na dostawę i motaż wiaty, stacji naprawy rowerów i stojaka na rowery w ramach projektu pn. "Aktywna turystyka w zgodzie z różnorodnością biologiczną powiązana z Leśnictwem Zwierzyniec w Nadleśnictwie Kraśnik:, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza.