Aktualności Aktualności

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
znajdujących się w:
1. powiecie opolskim we wszystkich gminach (z wyłączeniem części obrębu ewidencyjnego
Zaborze w gminie Karczmiska),
2. powiecie kraśnickim w gminach: M. Kraśnik, Kraśnik, Dzierzkowice, Szastarka, Urzędów,
Wilkołaz, Zakrzówek, Gościeradów - część obrębu ewidencyjnego Księżomierz
Dzierzkowska,
3. powiecie janowskim w gminie Batorz.
Grunty te powinny być:
- lasami (grunty oznaczone jako Ls w ewidencji) oraz gruntami przeznaczonymi do zalesienia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które przylegają bezpośrednio do
gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (szczególnie przy kompleksach leśnych), lub nie
przyległe, ale przydatne do prowadzenia gospodarki leśnej,
- lasami będącymi we współwłasności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i osób
prywatnych,
- działkami o kształtach i wymiarach poprawiających warunki prowadzenia gospodarki leśnej, tj. nie
stanowiące długich i wąskich pasów oraz o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha.
Oferowane nieruchomości powinny:
- mieć uregulowany stan prawny (posiadać księgę wieczystą), w przypadku współwłasności ofertę
składają wszyscy współwłaściciele,
- być nieobciążone hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- mieć użytek działki w ewidencji gruntów zgodnie z faktycznym rodzajem użytkowania,
- być bez sporów granicznych, o granicach znanych lub ustalonych geodezyjnie w terenie.
Dodatkowe informacje udzielane pod numerem telefonu 81 825 20 41 wew. 18.

Wzór oferty w załączeniu.