Aktualności Aktualności

zabiegi agrolotnicze - zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że w dniach 06-25.05.2019 zostaną przeprowadzone agrolotnicze zabiegi zwalczające, mające na celu ograniczenie liczebności chrabąszczy. Zabiegi zostaną przeprowadzone na fragmentach leśnych należących do leśnictw: Dąbrowa Bór (kompleks Wyżnica), Wolski Bór, Zwierzyniec, Kluczkowice, Wrzelowiec na łącznej powierzchni 3549,70 ha. Zabiegiem zwalczania zostaną objęe również przylegające do pól zabiegowych lasy prywatne.

Oprysk zostanie przeprowadzony przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na obszarach objętych zabiegiem zwalczającym zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie) 
  • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni od wykonania zabiegu) 
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w poblizu strefy objetej opryskiem 
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.  

Wszelkie pytania w sprawie agrolotniczych zabiegów zwalczających należy kierować pod nr tel.: 81 825 20 41 wew. 16