Aktualności Aktualności

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną

Las jest naturalnym środowiskiem życia dla jeleni, saren,łosi, dzików czy zajęcy. Las i zwierzyna stanowią nierozerwalną całość i wzajemnie na siebie oddziaływają. Dzięki obecności zwierzyny las jest bioróżnorodny a my niejednokrotnie możemy obserwować ich dziką naturę.

Zwierzyna od zamierzchłych czasów stanowiła natchnienie dla artystów, pisarzy, malarzy i tak jest również w dzisiejszych czasach.

Obecność zwierzyny w lesie niesie ze sobą wiele pozytywnych jak również negatywnych aspektów. Fakt ten pociąga za sobą wypracowanie konsesnusu pomiędzy leśnictwem a łowiectwem. 

Dynamiczny wzrost populacji zwierzyny wpływa bowiem bezpośrednio na prowadzenie gospodarki leśnej. Młode sadzonki zwłaszcza gatunków liściastych narażone są na  presję ze strony zwierzyny. Mogą one być zgryzane, wyrywane, wydeptywane, a co za tym idzie niszczone. Drzewka starsze zostają często spałowane przez ssaki kopytne.

Zwierzyna leśna potrafi nawet całkowicie zniszczyć świeżo założone uprawy wybierajac je jako bazę żerową. Wysiłek fizyczny poniesiony na wysadzenie sadzonek, które powinny tworzyć młode pokolenie lasu oraz koszty poniesione na założenie uprawy przepadają a przyszłośc lasu staje pod znakiem zapytania. Rozwój sadzonek w pierwszych latach uprawy jest najważniejszy jeśli chodzi o jej późniejszą jakość. Aby chronić młode pokolenie lasu leśnicy stosują różne sposoby zabezpieczenia, w tym grodzenia, czyli "płoty z siatki". 

Stosowanie grodzeń jest najczęstszą formą zabezpieczenia upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. Uprawa pozostaje grodzona dopóki nie osiągnie wysokości zabezpieczenia biologicznego, tzn. jest już wysoka na tyle że zwierzyna leśna nie jest w stanie jej zagrozić. Po tym czasie grodzenia zostają zdemontowane.

Stosowanie grodzeń jest metodą bardzo skuteczną jednakże kosztowną, dlatego najczęściej zabezpieczane są powierzchnie kilkudziesięcio arowe.

Również wieloletnia eksploatacja i utrzymanie ogrodzeń jest trudne i kosztowne. Grodzenia są często uszkadzane przez zwierzynę, padające drzewa jak również przez człowieka korzystającego z dobrodziejstw lasu. Wymaga to ciągłego monitorowania ich stanu i podnosi koszty zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami.

Ale to dzięki stosowaniu grodzeń osiągany jest zamierzony cel hodowlany i przyrodniczy a wzrastające młodniki cieszą oko zarówno leśników jak również odwiedzających lasy miłośników przyrody, dając w przyszłości okazałe drzewostany.