Aktualności Aktualności

UWAGA NA SKUTKI WICHURY W LESIE

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu w kilku leśnictwach w związku z zagrożeniami powstałymi w wyniku ekstremalnych warunków atmosferycznych

Uszkodzenia wystąpiły w leśnictwach:

1. Poniatowa: kompleks Wąsosz oddziały 47 - 52; kompleks Poniatowa oddziały 53 - 74; kompleks Kulig oddziały 75, 77, 78; kompleks Grabówka oddziały 168 - 170; kompleks Kalinka oddziały 171, 172; kompleks Chodel oddziały 173 - 176, 639.

2. Karczmiska: kompleks Szczekarków oddziały 4A, 904; kompleks Poniatowa oddziały 4 - 7, 10, 11.

3. Kleniewo: kompleks Wrzelów oddział 38.

Mapa zakazu wstępu

Okresowy zakaz wstępu do lasu został wprowadzony na skutek zniszczeń w drzewostanach spowodowanych przez gwałtowne burze mające miejsce wieczorem i w nocy z 24 na 25.06.2021 r.

Przebywanie na tym terenie może grozić kalectwem lub śmiercią. Apelujemy, aby ze względu na własne bezpieczeństwo nie wchodzić na w/w tereny. Obecnie trwają tam prace związane z uprzątaniem powalonych, połamanych i zawieszonych drzew.

Prace porządkowe potrwają do 30.09.2021 r.