Aktualności Aktualności

Szkolenie Policjantów z KPP Opole Lubelskie oraz Kraśnik

Policjanci z Opola Lubelskiego oraz Kraśnika zostali przeszkoleni przez Straż Leśną z Nadleśnictwa Kraśnik w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych i kryminalistycznych na obszarach leśnych

Podczas trwających warsztatów szkoleniowych Komendant Posterunku Straży Leśnej Michał Kosikowski zapoznał obecnych z zasadami obrotu i znakowania drewna, rozpoznawania podstawowych gatunków lasotwórczych, sposobem pomiaru drewna oraz dokumentami świadczącymi o jego legalności. Zaprezentowano asygnaty, kwity wywozowe, paragony fiskalne, faktury, wzory płytek do numerowania drewna . Na szkoleniu nie zbrakło również prezentacji wykorzystania nowoczesnych metod technologii w lesie.

Ponadto Policjanci zostali zapoznani z zasadami przeprowadzania czynności dochodzeniowo - śledczych i techniczno - kryminalistycznych stosowanych w leśnictwie. Powyższe czynności miały na celu podniesienie efektywności ujawniania sprawców kradzieży drewna zmniejszenie działań prowadzących do szkodnictwa leśnego.