Aktualności Aktualności

Informacje dla Interesantów

W Nadleśnictwie Kraśnik obowiązują następujące zasady załatwiania spraw

1. Wstęp do biura Nadleśnictwa Kraśnik dla osób z zewnątrz (nie będącymi pracownikami nadleśnictwa) zostaje ograniczony do wyjątkowych przypadków – dopuszczalnych po wcześniejszym uzgodnieniu. Wszelkie sprawy będą załatwianie telefonicznie, e-mailowo, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub poprzez przesłanie pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość przekazania korespondencji poprzez umieszczenie w oznaczonym pojemniku znajdującym się przy wejściu do biura nadleśnictwa.

2. Osoby wchodzące do biura Nadleśnictwa (w tym także pracownicy biura) mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.

3. W kancelariach leśnictw zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów z osobami z zewnątrz oraz stosowanie obowiązkowo zasad zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przed i po kontakcie.

4. Zachować zalecaną odległość od 2 osoby (1,50 m).

5. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiektach zamkniętych.

6. Stosować się do innych zaleceń obowiązujących w obiektach oraz aktualnych wytycznych sanitarnych.