Aktualności Aktualności

Informacja o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zamieszczonego na stronie Lasów Państwowych z 7.11.2016 r. oraz jego publikacji z 14.11.2016 r. w prasie ogólnokrajowej i regionalnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaprasza wszystkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastrów samorządowych m. In. na bazie biomasy drzewnej- do zgłaszania chęci uczestnictwa w ww. projekcie (terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego – w całości lub przynajmniej w przeważającej części – mieści się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – nabywcy regionalni).

 

Rejestracji podmiotów prosimy dokonywać w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 4, w Wydziale Gospodarki Drewnem (I piętro pokoje 114 i 115) lub zgłoszenie swojego akcesu drogą elektroniczną na adres: marketing@lublin.lasy.gov.pl , w terminie do 9 grudnia 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone do 9.12.2016 r. podmioty, będą uprawione do wzięcia udziału w organizowanym w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 12.00, w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 4, ( I piętro, pokój 103), negocjacjach dotyczących szczegółów zakupu drewna energetycznego z terenu RDLP  w Lublinie.