Aktualności Aktualności

Otwarcie cmentarza w Kamieniu Kolonii

W dniu 28.09.2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie cmentarza wojennego w Kamieniu Kolonii

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe, jak również przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z dyrektorem RDLP w Lublinie Jerzym Sądlem.  

Cmentarz żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej znajduje się na terenie leśnictwa Wrzelowiec. Sosny tu rosnące były świadkami tragicznych wydarzeń. Materiały archiwalne podają, iż pochowano tu 375 żołnierzy austriackich oraz 247 żołnierzy rosyjskich. Polegli oni w czasie letniej kampanii, zwanej "Letnią ofensywą feldmarszałka Mackensena". 

Według relacji Władysława Owcarza zamieszkałego w miejscowości Kolonia Piotrawin cmentarz urządzili w 1918 r. mieszkańcy wsi, w małym wówczas lasku. W zbiorowych mogiłach kładziono warstwami ok. 200-250 osób. Były również groby pojedyncze. 

W sierpniu br., Gmina Łaziska podpisała porozumienie z Nadleśnictwem Kraśnik, na mocy którego udostępniono grunt leśny w celu rewitalizacji cmentarza. Podczas prac polegających na uporządkowaniu terenu, odtworzono pierwotny układ mogił, ustawiono pamiątkowy kamień oraz wykonano drewniane ogrodzenie. Nadleśnictwo Kraśnik usunęło z terenu cmentarza drzewa posuszowe oraz roślinność krzewiastą.

Wieloletnia współpraca lubelskich leśników z Austriackim Czarnym Krzyżem pozwoliła upamietnić tragiczne wydarzenia i przekazać pamięć o poleglych. Dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Waldemar Kuśmierczyk znaleźli się w gronie odznaczonych przez Austriacki Czarny Krzyż w dowód uznania i wsparcia za pomoc  ocelenia od zapomnienia walczących podczas I Wojny Światowej.