Aktualności Aktualności

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

Przed nami czas refleksji, wspomnień i zadumy. Odwiedzając groby zmarłych zatrzymujemy na chwilę pędzący czas, przywołując odległe i miłe chwile związane z tymi, którzy odeszli. W tym czasie uświadamiamy sobie, że w życie wpisana jest kruchość i przemijanie…..

Tradycja obchodów Święta Zmarłych utrwaliła się jeszcze w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Choć przybierała różne formy i terminy zawsze na celu miała pamięć o zmarłych. Mimo upływu czasu niezmienny pozostał fakt aby podczas Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny odwiedzić groby bliskich. Morze zapalonych w tym dniu zniczy to symbol obrazujący pamięć , wątłość życia ale jednocześnie nadzieję. 

W tych dniach znicze płoną także na mogiłach i grobach zlokalizowanych na terenach leśnych. Leśnicy na co dzień poczuwają się do odpowiedzialności za groby w których spoczywają bohaterowie walczący o wolność i niepodległość. Tym bardziej podczas dni , w których należy uczcić pamięć o poległych i żaden grób nie powinien zostać zapomniany. 

Święto Zmarłych to również moment kiedy brać leśna  pamięta o zmarłych leśnikach.