Wydawca treści Wydawca treści

„Mała retencja” w Nadleśnictwie Kraśnik

Nadleśnictwo Kraśnik bierze udział w projekcie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia zawiązane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą polegały na zapobieganiu powstawania lub minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

 

W ramach projektu zaplanowana jest budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Zwierzyniec, który docelowo zmagazynuje 3 800 m3 wody.

 

Projekt wykorzystuje kompleksowe rozwiązania łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wdrażane technologie maja być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie retencjonowanie 2,1 m3 mln wody.

 

Wartość projektu:

  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 170 000 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł