Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa komputerów - zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na dostawę 11 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z akcesoriami oraz 11 sztuk licencji Microsoft Office 2019.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć do godziny 15:00 do dnia 20.09.2021 r., w siedzibie Nadleśnictwa lub elektronicznie na adres e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl