Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert - likwidacja studni kopanych

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji dla zadania pn. Likwidacja 4 szt. studni kopanych.

 Zdanie obejmuje sporządzenie projektu robót geologicznych oraz przedmiarów, kosztorysów i STWiOR  tj. zgodnie z wymogami prawnymi (prawo wodne, geologiczne i budowlane) na likwidację 4 studni  kopanych, nieużytkowanych do 30 m głębokości (wraz ze złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym) w Leśnictwach Rudki i Wolski Bór.

Treść zaproszenia wraz z warunkami udziału w postępowaniu zawarte są ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczony jest do  dnia 30.09.2021 r. godz.10:00.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać  w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.