Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku - mebli

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza nabór ofert - sprzedaż zużytych składników majątkowych wg zestawienia stanowiącego załączniki nr 1-3 do ogłoszenia.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. do godziny 9:30 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6 /sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik,
ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl  

Przedmiot sprzedaży można oglądać we wskazanej w załącznikach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stosując się do wytycznych i zaleceń w związku z aktualnie panującymi obostrzeniami COVID-19.