Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o dzierżawie gruntu rolnego oraz leśnego

Nadleśnictwo Kraśnik ogłosza wszczęcie postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu leśnego i rolnego w obr. ew. Stróża, numer działki ewidencyjnej nr 960/11, 982/3 o łącznej powierzchni 2,2541 ha (22542 m2).

Ofertę należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r., do godziny 14:00.