Wydawca treści Wydawca treści

Dokumentacja projektowa - przebudowa dojazdu pożarowego nr 12

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postepowaniu określa zapytanie ofertowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.12.2021 r.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 15.10.2021 r. godz.10:00. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.