Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kraśnik prowadzą:

1. Starosta Kraśnicki 

Aleja Niepodległości 20

23-210 Kraśnik 

 

2. Starosta Opolski 

ul. Lubelska 4 

24-300 Opole Lubelskie 

 

Wg stanu na 31.12.2015 r. powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kraśnik wynosi 15 339 ha