Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2017r.

1. Zapas grubizny brutto - 3 412 tys m

2. Powierzchnia odnowień - 120,84 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 600 kg

e) nasion: 1 651,07 kg

5. Produkcja sdzonek: 91,80 tys. szt

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 93,94 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0 ha  

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 2

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCFV w rozbicu na poszczególne komponenty : 

  • obszary chronione w rezerwatach : 2,52 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1401,07 ha (bez współwłasności) / 1453,78 ha ( ze współwłasnościami)
  • ostoje zagrozonych i ginących gatunków : 197,95 ha 
  • kompleksy leśne odgrywajace znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha 
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha 
  • lasy wodochronne: 216,40 ha
  • lasy glebochronne: 966,95 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha                                                     

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 766,9 tys. zł

11.Pozyskanie drewna ogółem: 77 182,04 ha 

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 45 osób