Wydawca treści Wydawca treści

1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys.m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 86 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (/c/document_library/get_file?uuid=45292347-6ce1-460c-8f6b-6d8d13fea42d&groupId=10675)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion 1 300 kg

- zwierzyna 0 szt.

- stroisz 0 mp

- choinki 0 szt.

5. Produkcja sadzonek -   530,20 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 3 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF plik w załączeniu

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej -  tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 56 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 47 etatów