Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.


Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i wymagania certyfikatu PEFC. Certyfikat ten potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach zrównoważonego rozwoju i zachowania trwałości lasów. Ponadto zapewnia, że lasy są odpowiednio zarządzane, uwzględniając wymagania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania