Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Gospodarka leśna na naszym terenie prowadzona jest zgodnie z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów FSC i PEFC.

Oznacza to przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i zachowanie trwałości lasów.

Certfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodaki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . 

Gospodarka leśna prowadzona na terenie RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 roku.