Aktualności Aktualności

Zwalczanie kornika ostrozębnego

Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik trwa walka z groźnym szkodnikiem sosen

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że znajduje się w stadium gradacji groźnego szkodnika sosen - kornika ostrozebnego.  Symptomy zasiedlenia sosen przez kornika ostrozębnego zostały po raz pierwszy zauważone późną jesienią 2015 r., w jednym z dziesięciu leśnictw Nadleśnictwa Kraśnik.  Rudziejące korony wyraźnie odznaczały się od pozostałych, zielonych jeszcze drzew.  Z czasem sosen opanowanych przez szkodnika zaczęło przybywać w pozostałych leśnictwach.

Kornik ostrozębny to malutki chrząszcz długości 3,5 mm barwy od jasno brązowej do prawie czarnej. Jego masowe pojawienie w drzewostach sosnych stanowi bardzo poważe zagrożenie.  Występując w formie gradacji zabija drzewa.  Żeruje w koronach sosen, pod cienką żółtą korowiną, na gałęziach i konarach. Swoją aktywność korniki ostrozębne rozpoczynają na przełomie maja i kwietnia. Samce wgryzają się pod korę, drążąc komorę godową. Zwabione do komory samice drążą chodniki macierzyste, w których składają jaja. Z jaj wylęgają się larwy, które żerują pod korą tworząc dalsze chodniki.

Wylęgłe z larw chrząszcze (około sierpnia)  atakują kolejne drzewa. Samice, które złożyły jaja wiosną, przelatują dalej, by złożyć jaja po raz drugi.  Zamieranie zaatakaowanego drzewa nastepuje w ciągu 3-4 miesięcy od momentu pierwszych wgyzień.

Trudno zuważyć początkowe objawy zasiedlenia, którymi jest delikatna zmiana koloru igliwia na bladozielony, szarzejący. W dalszej fazie wierzchołkowa częśc korony rudzieje,  aż wkońcu cała staje się ruda. Oznacza to jednak, że drzewo zostało już zabite. Inną cechą charakteryzującą obecnośc kornika ostrozębnego  jest sinizna, widoczna w bielastej cześci drewna.

Najskuteczniejszą metodą zwalczania szkodnika jest systematyczne wycinanie i wywóz zasiedlonego surowca. Pozostałości pozrębowe w postaci wierzchołków i gałęzi zostają wypalone lub zezrębkowane. 

Apelujemy aby właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonywali w nich lustracji pod kątem wystąpienia objawów zasiedlenia i na bieżąco usuwali zamierające drzewa. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie leśniczym bądź biurem Nadleśnictwa Kraśnik.