Aktualności Aktualności

Znaleziono martwego bielika

Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik otrzymali przykrą wiadomość dotyczącą znalezienia martwego bielika

Osobnik został znaleziony na polach w miejscowości Wyżnianka przez jednego z okolicznych mieszkańców. Leśnicy z Kraśnika natychmiast podjęli stosowne kroki w celu wyjaśnienia tej przykrej sytuacji, bowiem zdają sobie sprawę że to poważna strata dla środowiska. Powiadomiono Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Znaleziony bielik nie posiadał obrażeń zewnętrznych. Przyczyna śmierci będzie znana po wykonaniu stosownych badań. Ponieważ był zaobrączkowany niebawem będzie wiadomo czy pochodził z populacji lokalnej. To pierwsza w historii nadleśnictwa tego typu sytuacja dotyczącą chronionego gatunku.

Bielik jest ptakiem drapieżnym z rodziny jastrzębiowach objętym ochroną ścisłą dla którego
w lasach wyznacza się tzw. strefy ochronne. Prace gospodarcze wykonywane w strefach wymagają uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i przeprowadzane są z zachowaniem szczególnej ostrożności. Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik zlokalizowane są dwie strefy ochronne bielików a prowadzona przez wielu leśników ochrona lęgów wpłynęła pozytywnie na stan liczebny populacji tego gatunku.

Długość ciała dorosłego osobnika może sięgać do 92 cm, a rozpiętość skrzydeł od 193-244 cm. Samice są większe od samców i mogą osiągnąć wagę do 7 kg (samce do 5,4 kg). Upierzenie bielików jest w większości brązowe choć jasne krawędzie skrzydeł i pokryw skrzydłowych wizualnie rozjaśniają upierzenie. Dorosłe bieliki mają jasnobeżową głowę i szyję oraz śnieżnobiały ogon. Łatwo je rozpoznać – są największymi szponiastymi ptakami Europy.

Bieliki gniazdują w środowisku leśnym na drzewach z rozłożystymi koronami, które są zdolne utrzymać duże gniazdo. Polują jednak na obszarach otwartych, głównie nad stawami hodowlanymi i rybnymi jeziorami. Dla nas Polaków są szczególnie ważne, gdyż to bielik właśnie widnieje na godle naszego kraju.