Aktualności Aktualności

Zmiany kadrowe

W dniu 11 marca b.r. decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik został odwołany za porozumieniem stron Janusz Pasek. Stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik objął Adam Kornat, sprawujący do lutego b.r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej.