Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup siatki leśnej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na dostawę siatki leśnej do grodzenia upraw.

Siatka leśna o wysokości 200 cm, ilość drutów poziomych 17 w odległości między drutami pionowymi 15 cm o grubości i ciężarze średnim oraz o wysokiej wytrzymałości.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 29.10.2021 r. godz. 9:00.

Oferty z wypełnionym formularzem ofertowym należy wysłać w formie elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl .