Aktualności Aktualności

zakaz wstępu do lasu -aktualizacja

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że jeśli utrzymają się korzystne warunki atmosferyczne od dnia 16 maja do odwołania zostaną przeprowadzone agrolotnicze zabiegi zwalczające w leśnictwach Dąbrowa Bór (kompleks Wyżnica KRA2), Mosty (KRA1, Wrzelowiec (KRA8).  Okresowy zakaz wstępu do lasu w tych leśnictwach obowiązywać będzie do 07.06.2019 r.

Z uwagi na wykonanie ostatniego oprysku w leśnictwie Zwierzyniec (KRA4) w dniu 25.05.2019 r., Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że zakaz wstepy do tego leśnictwa został wydłuzony do dnia 08.06.2019 r.

Oprysk zostanie przeprowadzony przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na obszarach objętych zabiegiem zwalczającym zabrania się: 

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)
  • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni od wykonania zabiegu)
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem       

Wszelkie pytania w sprawie agrolotniczych zabiegów zwalczających należy kierować pod nr tel.: 81 825 20 41 wew.16