Aktualności Aktualności

Wytyczne dla interesantów

Nadleśnictwo Kraśnik prosi o przestrzeganie następujących zasad podczas przebywania w biurze Nadleśnictwa Kraśnik

 

1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,

2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra).

3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.

4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.

5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie

 

Jednocześnie informujemy o możliwości załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub poprzez przesłanie pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość zostawienia korespondencji w oznaczonym pojemniku znajdującym się w korytarzu nadleśnictwa (bezpośerednio za drzwiami wejściowymi).