Aktualności Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Liga Ochrony Przyrody w Lublinie organizują warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii pn.: „Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. Odbędą się one w dniach 13-14 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

W związku z nową podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w której zrównoważona gospodarka leśna stanowi ważny element edukacji przyrodniczej wychodzimy naprzeciwko zmianom i oczekiwaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy pomóc nauczycielom w bliższym zapoznaniu się z wyżej wymienioną tematyką, poprzez przekazanie skompensowanej wiedzy – w postaci warsztatów.

Scenariusze zajęć, które zostaną zrealizowane podczas szkolenia, zostały przygotowane przez doświadczanych w edukacji leśnej leśników oraz przedstawicieli LOP. Będą dotyczyć m.in.: różnorodnych funkcji lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody w lasach, typów lasów w Polsce, gospodarki leśnej czy drewna jako ekologicznego surowca. Są one skierowane do uczniów klas IV-VI, ale podana tematyka znajdzie również zastosowanie w przypadku młodszych i starszych dzieci. Wszystkie scenariusze zostały opracowane w sposób warsztatowy – zrozumiały i atrakcyjny dla uczniów. Zastosowano ciekawe karty pracy, zabawy i konkursy przyrodnicze.

Dodatkowo podczas warsztatów będą poruszane tematy: gry i zabawy w lesie, jak przygotować dziecko do ewentualnego zagubienia w lesie, orientacja w terenie – praca z mapą oraz rozpoznawanie drzew i krzewów przy pomocy klucza oraz aplikacji Lasów Państwowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa lubelskiego do udziału.

Poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszeniową oraz program szkolenia. Kartę należy wypełnić i odesłać w wersji elektronicznej do dnia 02.10.2017 r. na adres: edukacja@lublin.lasy.gov.pl.

Uwaga!! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.