Aktualności Aktualności

Święto lasu w Nadleśnictwie Kraśnik stało się okazją do uroczystego otwarcia Obiektu Edukacyjnego „Uroczysko”

W dniu 7 lipca w Nadleśnictwie Kraśnik w leśnictwie Zwierzyniec, z udziałem zaproszonych gości na czele z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Panem Zygmuntem Byrą oraz Zastępcą Dyrektora Panią Bożeną Rydz, a także przedstawicielami administracji rządowej z V-ce Wojewodą Lubelskim Panem Bolesławem Gzikiem, przedstawicielami parlamentarzystów i samorządów oraz komendantami służb mundurowych, miejscowymi leśnikami, emerytowanymi pracownikami nadleśnictwa  oraz przedstawicielami ZUL odbyły się tegoroczne obchody „Dnia lasu”.

Uroczystości zainaugurowała  msza święta w intencji leśników i naszych lasów, którą koncelebrowali: ks. kan. dr Andrzej Woch proboszcz parafii w Urzędowie oraz ks. kan. dr  Wiesław Oleszek z Hrubieszowa, wieloletni kapelan leśników.

Po eucharystii, nastąpiło poświęcenie kapliczki ofiarowanej świętemu Janowi Gwalbertowi, patronowi leśników. Kapliczka została własnoręcznie wykonana przez kraśnickich leśników, a figurę świętego wyrzeźbił artysta leśnik – emerytowany pracownik Nadleśnictwa Strzelce  Pan Kazimierz Małyska. Postać świętego została przedstawiona z księgą i sadzonką drzewa liściastego w dłoni. Kapliczka jest przyczynkiem do upowszechnienia wiedzy na temat tego mało znanego świętego sadzącego drzewa, który jest patronem leśników od 1951 roku, kiedy to papież Pius XII oddał pod jego opiekę ludzi lasu.  

W dalszej części uroczystości Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Pan Adam Kornat, po przybliżeniu historycznego tła i tradycji obchodów Święta Lasu, zwrócił się bezpośrednio do pracowników nadleśnictwa ze słowami uznania:

„To właśnie pasja i zamiłowanie do lasu sprawia, że leśnicy z poświęceniem wykonują pracę, nie zważając na trudne warunki terenowe, zmienną pogodę, porę dnia, czy uwarunkowania wynikające z wielu innych przyczyn np. z kryzysów gospodarczych”,   wyrażając podziękowanie i uznanie za ich codzienny trud, zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz lasów.

Słowa podziękowania padły również pod adresem zaproszonych gości reprezentujących instytucje na co dzień współpracujące z   nadleśnictwem: Państwowej Straży Pożarnej, policji, organów administracji rządowej i samorządowej, efektem współpracy z którymi jest powstanie obiektu „Uroczysko” składającego się z budynku edukacyjnego, ścieżki przyrodniczej z wiatą spoczynkową oraz samoobsługową stacją naprawy rowerów, a także zbiornika retencyjnego. Celem projektu jako całości jest organizacja zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, głównie dzieci i młodzieży, organizacji wystaw, wernisaży fotograficznych oraz warsztatów i konferencji przyrodniczych.

Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków dwóch programów unijnych:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

  • oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po wystąpieniach okolicznościowych dokonano otwarcia obiektu.

Przecięcia leśnej wstęgi uplecionej z jedliny dokonali: Pani Anna Baluch reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego , V-ce Wojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Dyrektor RDLP w Lublinie Pan Zygmunt Byra, Starosta Powiatu Kraśnickiego Pan Andrzej Rolla, ks. kan. Andrzej Woch i Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Adam Kornat.

Tym aktem Obiekt Edukacyjny „Uroczysko” został oficjalnie udostępniony społeczeństwu.

Leśnicy kraśniccy od teraz zapraszają wszystkich chętnych do odwiedzania „Uroczyska i okolicznych lasów, przyjaznych turystom i bogatych przyrodniczo.