Aktualności Aktualności

Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych

Jednym z zadań współczesnego leśnictwa jest gospodarowanie martwą materią organiczną co oznacza utrzymywanie w lesie drewna martwych drzew w różnych stopniach rozkładu.

Naturalny las to zarówno okazałe, zdrowe drzewa jak i takie, które zakończyły swoje życie z różnych powodów: ze starości, na skutek choroby lub działalności silnych wiatrów itp. Martwe drewno jest naturalnym i niezbędnym składnikiem ekosystemów leśnych. Może mieć postać od obumarłych konarów na żywych drzewach poprzez obumierające stojące i leżące drzewa po leżące na ziemi drobne gałęzie, konary, korzenie, złomy.

Leśnicy pozostawiają martwe drzewa, żeby wspierać zróżnicowanie organizmów zamieszkujących las. Martwe drewno a także jego fragmenty stanowią istotny dla funkcjonowania ekosystemu leśnego zespół mikrosiedlisk życia i miejsc bytowania ogromnej liczby zwierząt (płazów i drobnych ssaków oraz owadów), grzybów i roślin w tym mchów, porostów, śluzowców. Zdaniem naukowców może to być blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców. W naszych warunkach klimatycznych całkowity rozkład drewna trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. 

Proces rozkładu przebiega szybciej w miejscach wilgotnych, gdy drewno leży na ziemi niż w miejscach suchych i gdy stoi. Niezwykle istotne znaczenie ma proces rozkładu drewna dla żyzności siedliska, dając gwarancję powrotu do gleby wszystkich substancji mineralnych. Ponadto spróchniałe pnie magazynują wodę co przyczynia się do utrzymania wilgotności siedliska.

Z powyższych powodów w lasach Nadleśnictwa Kraśnik pozostawia się drzewa porośnięte owocnikami grzybów, dziuplaste, powalone przez wiatr, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie bogactwa żyjących na nich zwierząt (w szczególności ptaków), roślin i grzybów. Obumierające i martwe drzewa sprawiają, że las tętni bogatszym i bardziej różnorodnym życiem przyrodniczym.

Jeśli podczas spacerów po lasach Nadleśnictwa Kraśnik napotkamy leżące drzewa pamiętajmy, że zostawiono je celowo i jest to przemyślane działanie leśników, mające na celu zainicjowanie powyższych przyrodniczych zdarzeń.

 

Fot.: pixabay.com